• چرا سازمان لیگ پول باشگاه‌ها را برای دستمزد کی‌روش داده است؟

    درآمد تبلیغات محیطی کجا هزینه شد؛

    برخی باشگاه ها از اینکه سازمان لیگ از محل درامد تبلیغات محیطی فوتبال هنوز پرداختی به آنها نداشته گلایه دارند و معتقدند این درآمد صرف دستمزد کی روش شده است.