• شناسایی نیازمندان فاقد مسکن/ ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی

    در گفتگو با بُرک عنوان شد؛

    رئیس کمیته امداد امام(ره) از ساخت و نوسازی ۷۰ هزار واحد مسکونی برای نیازمندان خبر داد و گفت: کار شناسایی نیازمندان بدون مسکن آغاز شده است.