• وضعیت سلامت بچه میمونهای فضایی/ فضا چه تأثیری روی بچه میمون گذاشت

    در پژوهشگاه رویان بررسی می شود؛

    رئیس پژوهشگاه هوافضا با اشاره به تولد فرزند میمونهای فضانورد، گفت: سلامت این بچه میمون در پژوهشگاه رویان درحال بررسی است.

میمون فضانورد
رئیس پژوهشگاه هوافضا با اشاره به تولد فرزند میمونهای فضانورد، گفت: سلامت این بچه میمون در پژوهشگاه رویان درحال بررسی است.

فتح الله امی در گفتگو، با بیان اینکه دو میمونی که به ماموریت فضایی فرستاده شده بودند، به تازگی صاحب فرزند شده اند، اظهار داشت: حال این میمون نوزاد خوب است و ما در حال بررسی اثرات سفر فضایی میمونهای فضانورد بر سلامت فرزند آنها هستیم.

رئیس پژوهشگاه هوافضا با تاکید براینکه دو میمون پیشگام و فرگام که زوج بودند در دو ماموریت متفاوت از سوی ایران به فضا اعزام شدند، خاطرنشان کرد: تولد نوزاد این میمونها، از لحاظ مطالعاتی بسیار ارزشمند است. چرا که هر دو میمون برای مدتی در فضا بودند و از این جهت می توان اثرات این سفر را از نظر ژنتیکی بر فرزند آنها مورد بررسی قرار داد.

وی با بیان اینکه حال این میمون از نظر ظاهری و انجام آزمایشات اولیه خوب است، اضافه کرد: برای بررسی تاثیرات سفر فضایی بر ژنتیک این نوزاد، میمون تازه متولد شده به پژوهشگاه رویان داده شده است تا مطالعات بیشتری روی آن انجام شود.

به گزارش مهر، نخستین میمون فضانورد ایران در سال ۹۱ با نام «آفتاب» و نام رسمی «پیشگام» در یک کپسول زیستی به فضا پرتاب شد و به سلامت به زمین بازگشت. فرگام دومین میمون فضانوردی است که در آذرماه سال ۱۳۹۲ توسط کاوشگر پژوهش تا ارتفاع ۱۲۰ کیلومتری زمین صعود کرد و به سلامت به زمین برگشت.