به گزارش خبرگزاری بُرک برنامه خندوانه در شب اول مرحله دوم ادابازی، میزبان دو گروه حامد آهنگی ونصرالله رادش (سایز 42) و مهیار طهماسبى و امید نعمتی (گروه پالت) بود...

در آغاز، رامبد جوان درباره قوانین مسابقه ادابازی در مرحله دوم توضیح داد.

ابتدا، دو گروه به مدت سه دقیقه زمان داشتند، برای هم کری بخوانند. بیشتر تماشاگران حاضر در استودیو به گروه حامد آهنگی و نصرالله رادش (سایز 42) رأی دادند و آنها اولین امتیاز مسابقه را کسب کردند.

گروه حامد آهنگی و نصرالله رادش هیجان بسیاری برای مسابقه داشتند.

در پایان مرحله اول، حامد آهنگی و نصرالله رادش (سایز 42) 13 امتیاز، مهیار طهماسبى و امید نعمتی (گروه پالت) 16 امتیاز کسب کردند.

امتیاز دو گروه به هم بسیار نزدیک بود و این هیجان مسابقه را بیشتر کرد.

در مرحله دوم ادابازی هر یک از گروه‌ها، کلماتی را طراحی کرده بودند که گروه مقابل باید آن را حدس می‌زد. در این مرحله گروه حامد آهنگی و نصرالله رادش فقط یکی از کلمات را حدس زدند و به خاطر زمان کم باقی مانده، تنها دو امتیاز دریافت کردند. در این مرحله از گروه سایز 42 به خاطر خطایی که کردند، یک امتیاز کسر شد.

در مرحله پایانی کلماتی داخل گوی‌ها قرار داده شده بود و گروه‌ها می‌توانستند نسبت با امتیازشان در مرحله قبل، زمان بیشتری کسب کنند و کلمات را حدس بزنند. به خاطر حساسیت مسابقه، رادش با هیجان خاصی کلمات را حدس می‌زد. در پایان این مرحله گروه حامد آهنگی و نصرالله رادش (سایز 42)، 15 امتیاز و مهیار طهماسبى و امید نعمتی (گروه پالت)، 15 امتیاز کسب کردند.

در پایان مسابقه، حامد آهنگی و نصرالله رادش (سایز 42) 30 امتیاز و مهیار طهماسبى و امید نعمتی (گروه پالت) 31 امتیاز کسب کردند و گروه  رادش با وجود همه تلاش‌ها، از دور مسابقات حذف شد.