بحرین
مقامات رژیم آل خلیفه در ادامه سلسله ادعاهای واهی خود علیه ایران مدعی شدند که اخیرا هشت نفر از محکومین پرونده‌های تروریستی که قصد فرار به ایران را داشتند، بازداشت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری بُرک به نقل از النشره، مقامات رژیم آل خلیفه همچنان به اتهام زنی های کینه توزانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه می دهند...

بر اساس این گزارش، مقامات آل خلیفه در راستای سیاست شکست خورده خود که مبتنی بر خدشه وارد کردن به چهره جمهوری اسلامی ایران است، مدعی شدند که هشت نفر از محکومین پرونده های تروریستی که قصد فرار به ایران را داشتند، بازداشت کرده اند.

مقامات آل خلیفه مدعی شده اند: هشت نفر از محکومین امنیتی که قصد فرار به ایران را داشتند در شمال کشور شناسایی و پس از تعقیب، بازداشت شدند.

این در حالی است که حدود دو هفته پیش نیز «علی بن محمد الرمیحی» وزیر اطلاع رسانی بحرین در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن بار دیگر ضمن طرح ادعاهای تکراری این کشور علیه ایران مدعی شده بود که تهران مخل امنیت جهان عرب است.

ادعاهای تعجب برانگیز و مکرر رژیم آل خلیفه علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف انتقام جویی از تهران به دلیل حمایت های آن از مطالبات مشروع انقلابیون بحرینی مطرح می شود.

مقامات بحرینی که از انجام هرگونه اقدامی علیه ایران عاجز هستند، تلاش می کنند تا با اتخاذ مواضع ضد ایرانی از یک سو به عقده گشایی علیه تهران پرداخته و از سوی دیگر خوش خدمتی خود به خاندان سعودی در پیروی از آنها را بیش از پیش به اثبات برسانند.