ورزش > فوتبال ملی - با تصمیم کی روش هیچ یک از بازیکنان حاضر در اردوی تیم ملی حق ترک اردو به منظور عقد قرارداد با باشگاه ها را ندارند...

البته این تصمیم فقط تا بعد از بازی با قرقیزستان اجرایی می شود و بعد از این بازی با توجه به اینکه اردوی تیم ملی تمام می شود بازیکنان حاضر در اردوی تیم  ملی می توانند در دفتر باشگاه ها حاضر شده و تیم جدید خود را انتخاب کنند.

کی روش از بازیکنان خواسته در روزهای پیش رو روی بازی با قرقیزستان متمرکز کنند.

سرمربی تیم ملی از ملی پوشان خواسته به عنوان تیم اول آسیا با همه توان در بازی با قرقیزستان حاضر شوند و بهترین نتیجه را کسب  کنند  و این نتیجه از آن جهت حائز اهمیت است که در رنکینگ فیفا تاثییر گذار خواهد بود.

یکی از کارهای مهم کی روش که در سال های اخیر نمود داشته ایجاد نظم و دیسپلین در اردوی تیم ملی بوده، البته همگرایی و همدلی که کی روش در تیم ملی به وجود آورده مثال زدنی است و شاید هم در تاریخ فوتبال ایران بی سابقه بوده است.