اطلاعیه 1: 1394.03.19
باعرض سلام به تمامی کاربران عزیز به علت طراحی جدید قاب سایت برای سال 94 که پیشرفت فراوانی برای کاربری آسان شما کاربران عزیز در نظرگرفته شده است از مشکلات پیش آمده در قاب فعلی عذر خواهی می طلبیم.          باتشکر-نجارپور

اطلاعیه 2: 1394.03.26
باعرض سلام به تمامی کاربران عزیز به خاطر کمبود فضای تبلیغاتی از پذیرش تبلیغات(چه دولتی- چه خصوصی)معذوریم.       باتشکر-نجارپور

اطلاعیه 3:
1394.03.26
باعرض سلام به تمامی کاربران عزیز طبق اطلاعیه 2 لطفا تقاضای ثبت تبلبغات در سایت نفرمایید.         باتشکر-نجارپور

اطلاعیه 4: 1394.04.03
باعرض سلام به تمامی کاربران عزیز تا طراحی نهایی قاب جدید سایت تمامی نظرات از این پس در سایت قابل رویت نبوده و فقط مدیر سایت (نجارپور) از نظرات شما عزیزان بهره خواهند برد.      باتشکر-نجارپور

اطلاعیه 5: 1394.04.03
باعرض سلام به تمامی کاربران عزیز تمامی خبرهای سایت تا طراحی جدید قاب به صورت لید (زمان دار )خواهد بود.    باتشکر-نجارپور