گروه های امدادرسانی و جستجو موفق شدند قطعات دیگری از هواپیمای سقوط کرده «ایرآسیا» را از آب خارج کنند. قطعات کشف شده سپس به شهر «پانگ کالان بان» اندونزی انتقال یافتند...

گروه های امدادرسانی و جستجو موفق شدند قطعات دیگری از هواپیمای سقوط کرده «ایرآسیا» را از آب خارج کنند.غواصان موفق شدند امروز (یکشنبه 21 دی) بخش های دیگری از هواپیمای «ایرآسیا» را که در دریای جاوه سقوط کرده است، از آب خارج کنند.

 

شماری از صندلی های هواپیما نیز جزء قطعات پیدا شده است.


این قطعات با یک کشتی گارد ساحلی اندونزی، به بندر «کومای» (kumai) منتقل شدند.


قطعات کشف شده سپس به شهر «پانگ کالان بان» اندونزی انتقال یافتند.


غواصان روز شنبه نیز موفق شدند بخش های جدیدی از دُمِ هواپیمای «ایرآسیا» را از عمق سی متری دریای جاوه بیرون بیاورند.


هواپیمایqz 8501 با 162 سرنشین در 28 دسامبر و زمانی که از جزیره «سورابایا» اندونزی، عازم سنگاپور بود، دچار سانحه شد و سقوط کرد.

غواصان موفق شدند این صندلی ها را از بستر اقیانوس بیرون بیاورند. به خاطر تسهیل در عملیات، صندلی ها به منظور انتقال به بندر «کومای»، به کشتی ما منتقل شدند.