اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، ضمن بازدید از معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات، با مقامات این معاونت درباره مسائل مربوط به قاچاق و نقصان های قانونی در این زمینه و تلاش برای افزایش تولید، رایزنی کردند.

یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، از بازدید اعضای این کمیسیون از بازدید اعضای این کمیسیون از معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات خبر داد.
احمد بخشایش گفت: در بازدیدی که از معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات داشتیم، مسائل مربوط به قاچاق و نقصان های قانون در مبارزه با قاچاق مطرح شد.
به گفته وی، همچنین این مسئله بررسی شد که چگونه می‌ توان از طریق رفع نقایص قانون، به افزایش تولید کمک کرد.